Ryska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

亲爱的约翰,
Дорогой Иван,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
亲爱的妈妈/爸爸,
Дорогая мама/папа
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
亲爱的Jerome叔叔,
Дорогой дядя Петя,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
你好,约翰,
Привет, Иван,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
嘿,约翰,
Здорово, Иван,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
约翰,
Иван,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
我亲爱的,
Любимый (ая),
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
我最亲爱的,
Дорогой мой...
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
最亲爱的约翰,
Милый Иван,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
谢谢您的邮件。
Спасибо за E-mail.
Används när du svarar på korrespondens
很高兴再次收到您的来信。
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Används när du svarar på korrespondens
对不起,这么久没有给你写信。
Извини, что так долго не писал(а)
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Мы так давно не общались
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

我给您写信是为了告诉您...
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Används när du har viktiga nyheter
你对...有什么计划吗?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
非常感谢发送/邀请/附上...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
很高兴宣布...
С удовольствием сообщаю, что...
Används för att meddela vänner goda nyheter
听到...我非常高兴
Я был рад услышать, что...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
很遗憾地告诉你们...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
听到...很遗憾
Я так сожалею о...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
请在...上加我,我的用户名是...
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...致上他/她的祝福。
...тоже шлет приветы.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
代我向...问好。
Передай ... привет от меня.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
我期待着尽快能收到您的回复。
Надеюсь на скорый ответ.
Används när du vill få ett svarsmejl
尽快回复。
Ответь как можно скорее
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
当...,请回复我。
Напиши, если/когда...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
如果你有更多消息,请发送给我。
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
保重。
Береги себя.
Används när man skriver till familj och vänner
我爱你。
Я тебя люблю.
Används när du skriver till din partner
衷心的祝福,
С наилучшими пожеланиями
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
致以最衷心的祝福,
С наилучшими пожеланиями,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
最衷心的问候,
С уважением..
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
一切顺利,
Всего наилучшего,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
致以我的祝福,
С любовью,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
衷心祝福,
Я вас люблю,
Informellt, används när du skriver till din familj
衷心祝福,
Люблю,
Informellt, används när du skriver till din familj