Koreanska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

亲爱的约翰,
정아에게
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
亲爱的妈妈/爸爸,
어머니께/ 아버지께
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
亲爱的Jerome叔叔,
작은 삼촌께
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
你好,约翰,
안녕 수지야!
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
嘿,约翰,
수지야!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
约翰,
수지!
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
我亲爱的,
나의 사랑 ... 에게
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
我最亲爱的,
내가 제일 사랑하는 ... ,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
最亲爱的约翰,
사랑하는 부인,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
谢谢您的邮件。
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Används när du svarar på korrespondens
很高兴再次收到您的来信。
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Används när du svarar på korrespondens
对不起,这么久没有给你写信。
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

我给您写信是为了告诉您...
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Används när du har viktiga nyheter
你对...有什么计划吗?
..관련 계획이 있으십니까?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
非常感谢发送/邀请/附上...
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
很高兴宣布...
...를 알려주게 되어 기뻐!
Används för att meddela vänner goda nyheter
听到...我非常高兴
... 듣게 되어 기뻐
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
很遗憾地告诉你们...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
听到...很遗憾
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
请在...上加我,我的用户名是...
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...致上他/她的祝福。
...도 안부를 물어보십니다.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
代我向...问好。
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
我期待着尽快能收到您的回复。
곧 답장 받길 기대할게.
Används när du vill få ett svarsmejl
尽快回复。
곧 답장 써주십시오.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
当...,请回复我。
...면 답장을 주십시오.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
如果你有更多消息,请发送给我。
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
保重。
건강히 지내세요.
Används när man skriver till familj och vänner
我爱你。
사랑해요.
Används när du skriver till din partner
衷心的祝福,
좋은 하루 보내세요.
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
致以最衷心的祝福,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
最衷心的问候,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
一切顺利,
사랑하는 마음 담아.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
致以我的祝福,
사랑하는 마음과 함께.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
衷心祝福,
사랑과 함께 보냅니다.
Informellt, används när du skriver till din familj
衷心祝福,
사랑하며, ... 보냅니다.
Informellt, används när du skriver till din familj