Japanska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

亲爱的约翰,
太郎君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
亲爱的妈妈/爸爸,
お母さんへ/お父さんへ
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
亲爱的Jerome叔叔,
太郎おじさんへ
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
你好,约翰,
太郎君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
嘿,约翰,
太郎君へ
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
约翰,
太郎君、
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
我亲爱的,
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
我最亲爱的,
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
最亲爱的约翰,
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
谢谢您的邮件。
メールをくれてありがとう。
Används när du svarar på korrespondens
很高兴再次收到您的来信。
メールをもらってうれしかったよ。
Används när du svarar på korrespondens
对不起,这么久没有给你写信。
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
長い間連絡を取っていなかったよね。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

我给您写信是为了告诉您...
喜んで・・・・を報告します。
Används när du har viktiga nyheter
你对...有什么计划吗?
・・・・に何か予定はありますか?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
非常感谢发送/邀请/附上...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
很高兴宣布...
・・・・を喜んで報告します。
Används för att meddela vänner goda nyheter
听到...我非常高兴
・・・・を聞いてうれしかったです。
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
很遗憾地告诉你们...
残念だけど・・・・を報告します。
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
听到...很遗憾
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
请在...上加我,我的用户名是...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...致上他/她的祝福。
・・・・がよろしく言っていたよ。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
代我向...问好。
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
我期待着尽快能收到您的回复。
お返事を楽しみに待っています。
Används när du vill få ett svarsmejl
尽快回复。
返信を待っています。
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
当...,请回复我。
・・・・の時はまた連絡してください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
如果你有更多消息,请发送给我。
何かあったらまた連絡してください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
保重。
元気でね
Används när man skriver till familj och vänner
我爱你。
好きだよ
Används när du skriver till din partner
衷心的祝福,
じゃあね
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
致以最衷心的祝福,
じゃあね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
最衷心的问候,
よろしく
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
一切顺利,
元気でね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
致以我的祝福,
体に気をつけてね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
衷心祝福,
元気でね
Informellt, används när du skriver till din familj
衷心祝福,
元気でね
Informellt, används när du skriver till din familj