Franska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

亲爱的约翰,
Cher Albert,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
亲爱的妈妈/爸爸,
Chère Maman / Cher Papa,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
亲爱的Jerome叔叔,
Cher Oncle Maurice,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
你好,约翰,
Salut André,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
嘿,约翰,
Coucou Sébastien,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
约翰,
Louis,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
我亲爱的,
Mon chéri / Ma chérie,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
我最亲爱的,
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
最亲爱的约翰,
Mon cher Thomas,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
谢谢您的邮件。
Merci pour votre courriel.
Används när du svarar på korrespondens
很高兴再次收到您的来信。
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Används när du svarar på korrespondens
对不起,这么久没有给你写信。
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

我给您写信是为了告诉您...
Je t'écris pour te dire que...
Används när du har viktiga nyheter
你对...有什么计划吗?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
非常感谢发送/邀请/附上...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
很高兴宣布...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Används för att meddela vänner goda nyheter
听到...我非常高兴
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
很遗憾地告诉你们...
J'ai le regret de vous informer que...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
听到...很遗憾
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
请在...上加我,我的用户名是...
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...致上他/她的祝福。
...envoie ses salutations.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
代我向...问好。
Dis bonjour à...de ma part.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
我期待着尽快能收到您的回复。
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Används när du vill få ett svarsmejl
尽快回复。
Écris-moi vite.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
当...,请回复我。
Écris-moi quand...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
如果你有更多消息,请发送给我。
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
保重。
Prends soin de toi.
Används när man skriver till familj och vänner
我爱你。
Je t'aime.
Används när du skriver till din partner
衷心的祝福,
Tous mes vœux,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
致以最衷心的祝福,
Amitiés,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
最衷心的问候,
Amicalement,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
一切顺利,
Bien à vous/toi,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
致以我的祝福,
Tendrement,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
衷心祝福,
Bises,
Informellt, används när du skriver till din familj
衷心祝福,
Bisous,
Informellt, används när du skriver till din familj