Esperanto | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

亲爱的约翰,
Estimata John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
亲爱的妈妈/爸爸,
Estimata Panjo/Paĉjo,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
亲爱的Jerome叔叔,
Estimata Onklo Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
你好,约翰,
Saluton John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
嘿,约翰,
Saluton John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
约翰,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
我亲爱的,
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
我最亲爱的,
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
最亲爱的约翰,
Estimata John,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
谢谢您的邮件。
Dankon pro via retpoŝto.
Används när du svarar på korrespondens
很高兴再次收到您的来信。
Estis bona denove aŭdi de vi.
Används när du svarar på korrespondens
对不起,这么久没有给你写信。
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

我给您写信是为了告诉您...
Mi skribas por informi vin, ke...
Används när du har viktiga nyheter
你对...有什么计划吗?
Ĉu vi havas planojn por...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
非常感谢发送/邀请/附上...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
很高兴宣布...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Används för att meddela vänner goda nyheter
听到...我非常高兴
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
很遗憾地告诉你们...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
听到...很遗憾
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
请在...上加我,我的用户名是...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...致上他/她的祝福。
...sendas lian/ŝian amon.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
代我向...问好。
Diru saluton al... por mi.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
我期待着尽快能收到您的回复。
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Används när du vill få ett svarsmejl
尽快回复。
Reskribu baldaŭ.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
当...,请回复我。
Skribu reen kiam...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
如果你有更多消息,请发送给我。
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
保重。
Atentu.
Används när man skriver till familj och vänner
我爱你。
Mi amas vin.
Används när du skriver till din partner
衷心的祝福,
Ĉion bonan,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
致以最衷心的祝福,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
最衷心的问候,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
一切顺利,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
致以我的祝福,
Ĉiu mia amo,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
衷心祝福,
Multe da amo,
Informellt, används när du skriver till din familj
衷心祝福,
Multa amo,
Informellt, används när du skriver till din familj