Engelska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

亲爱的约翰,
Dear John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
亲爱的妈妈/爸爸,
Dear Mum / Dad,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
亲爱的Jerome叔叔,
Dear Uncle Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
你好,约翰,
Hello John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
嘿,约翰,
Hey John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
约翰,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
我亲爱的,
My Dear,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
我最亲爱的,
My Dearest,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
最亲爱的约翰,
Dearest John,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
谢谢您的邮件。
Thank you for your E-mail.
Används när du svarar på korrespondens
很高兴再次收到您的来信。
It was good to hear from you again.
Används när du svarar på korrespondens
对不起,这么久没有给你写信。
I am very sorry I haven't written for so long.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
It's such a long time since we had any contact.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

我给您写信是为了告诉您...
I am writing to tell you that…
Används när du har viktiga nyheter
你对...有什么计划吗?
Have you made any plans for…?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
非常感谢发送/邀请/附上...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
It was so kind of you to write / invite / send…
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
很高兴宣布...
I am delighted to announce that…
Används för att meddela vänner goda nyheter
听到...我非常高兴
I was delighted to hear that…
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
很遗憾地告诉你们...
I am sorry to inform you that…
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
听到...很遗憾
I was so sorry to hear that…
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
请在...上加我,我的用户名是...
Please add me on...messenger. My username is…
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...致上他/她的祝福。
…sends his/her love.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
代我向...问好。
Say hello to…for me.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
我期待着尽快能收到您的回复。
I look forward to hearing from you soon.
Används när du vill få ett svarsmejl
尽快回复。
Write back soon.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
当...,请回复我。
Do write back when…
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
如果你有更多消息,请发送给我。
Send me news, when you know anything more.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
保重。
Take care.
Används när man skriver till familj och vänner
我爱你。
I love you.
Används när du skriver till din partner
衷心的祝福,
Best wishes,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
致以最衷心的祝福,
With best wishes,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
最衷心的问候,
Kindest regards,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
一切顺利,
All the best,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
致以我的祝福,
All my love,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
衷心祝福,
Lots of love,
Informellt, används när du skriver till din familj
衷心祝福,
Much love,
Informellt, används när du skriver till din familj