Portugisiska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

太郎君へ
Querido Vítor,
Querida Maria,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
お母さんへ/お父さんへ
Querida Mãe,
Querido Pai,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
太郎おじさんへ
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
太郎君へ
Olá Vítor,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
太郎君へ
Oi Vítor,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
太郎君、
Vítor,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
太郎へ
Meu querido,
Minha querida,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
太郎へ
Meu amado,
Minha amada,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
太郎へ
Amado Vítor,
Amada Maria,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
メールをくれてありがとう。
Obrigado por seu e-mail.
Används när du svarar på korrespondens
メールをもらってうれしかったよ。
Foi bom ter notícias suas novamente.
Används när du svarar på korrespondens
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
長い間連絡を取っていなかったよね。
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

喜んで・・・・を報告します。
Escrevo-lhe para dizer que ...
Används när du har viktiga nyheter
・・・・に何か予定はありますか?
Você já fez planos para ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
・・・・を喜んで報告します。
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Används för att meddela vänner goda nyheter
・・・・を聞いてうれしかったです。
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
残念だけど・・・・を報告します。
Lamento informá-lo que ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Fiquei tão triste ao saber que ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
・・・・がよろしく言っていたよ。
...manda lembranças.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Diga olá para ... por mim.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
お返事を楽しみに待っています。
Espero ter notícias suas em breve.
Används när du vill få ett svarsmejl
返信を待っています。
Escreva novamente em breve.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
・・・・の時はまた連絡してください。
Escreva de volta quando...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
何かあったらまた連絡してください。
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
元気でね
Cuide-se.
Används när man skriver till familj och vänner
好きだよ
Eu te amo.
Används när du skriver till din partner
じゃあね
Abraços,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
じゃあね
Com carinho,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
よろしく
Com carinho,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
Tudo de bom,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
体に気をつけてね
Com todo meu amor,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
Com muito amor,
Informellt, används när du skriver till din familj
元気でね
Com muito amor,
Informellt, används när du skriver till din familj