Koreanska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

太郎君へ
정아에게
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
お母さんへ/お父さんへ
어머니께/ 아버지께
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
太郎おじさんへ
작은 삼촌께
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
太郎君へ
안녕 수지야!
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
太郎君へ
수지야!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
太郎君、
수지!
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
太郎へ
나의 사랑 ... 에게
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
太郎へ
내가 제일 사랑하는 ... ,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
太郎へ
사랑하는 부인,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
メールをくれてありがとう。
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Används när du svarar på korrespondens
メールをもらってうれしかったよ。
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Används när du svarar på korrespondens
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
長い間連絡を取っていなかったよね。
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

喜んで・・・・を報告します。
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Används när du har viktiga nyheter
・・・・に何か予定はありますか?
..관련 계획이 있으십니까?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
・・・・を喜んで報告します。
...를 알려주게 되어 기뻐!
Används för att meddela vänner goda nyheter
・・・・を聞いてうれしかったです。
... 듣게 되어 기뻐
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
残念だけど・・・・を報告します。
...를 알려주게 되어 유감이야.
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
・・・・を聞いて私も悲しいです。
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
・・・・がよろしく言っていたよ。
...도 안부를 물어보십니다.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
お返事を楽しみに待っています。
곧 답장 받길 기대할게.
Används när du vill få ett svarsmejl
返信を待っています。
곧 답장 써주십시오.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
・・・・の時はまた連絡してください。
...면 답장을 주십시오.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
何かあったらまた連絡してください。
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
元気でね
건강히 지내세요.
Används när man skriver till familj och vänner
好きだよ
사랑해요.
Används när du skriver till din partner
じゃあね
좋은 하루 보내세요.
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
じゃあね
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
よろしく
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
사랑하는 마음 담아.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
体に気をつけてね
사랑하는 마음과 함께.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
사랑과 함께 보냅니다.
Informellt, används när du skriver till din familj
元気でね
사랑하며, ... 보냅니다.
Informellt, används när du skriver till din familj