Kinesiska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

太郎君へ
亲爱的约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
お母さんへ/お父さんへ
亲爱的妈妈/爸爸,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
太郎おじさんへ
亲爱的Jerome叔叔,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
太郎君へ
你好,约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
太郎君へ
嘿,约翰,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
太郎君、
约翰,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
太郎へ
我亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
太郎へ
我最亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
太郎へ
最亲爱的约翰,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
メールをくれてありがとう。
谢谢您的邮件。
Används när du svarar på korrespondens
メールをもらってうれしかったよ。
很高兴再次收到您的来信。
Används när du svarar på korrespondens
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
对不起,这么久没有给你写信。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
長い間連絡を取っていなかったよね。
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

喜んで・・・・を報告します。
我给您写信是为了告诉您...
Används när du har viktiga nyheter
・・・・に何か予定はありますか?
你对...有什么计划吗?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
非常感谢发送/邀请/附上...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
・・・・を喜んで報告します。
很高兴宣布...
Används för att meddela vänner goda nyheter
・・・・を聞いてうれしかったです。
听到...我非常高兴
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
残念だけど・・・・を報告します。
很遗憾地告诉你们...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
・・・・を聞いて私も悲しいです。
听到...很遗憾
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
请在...上加我,我的用户名是...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
・・・・がよろしく言っていたよ。
...致上他/她的祝福。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
代我向...问好。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
お返事を楽しみに待っています。
我期待着尽快能收到您的回复。
Används när du vill få ett svarsmejl
返信を待っています。
尽快回复。
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
・・・・の時はまた連絡してください。
当...,请回复我。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
何かあったらまた連絡してください。
如果你有更多消息,请发送给我。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
元気でね
保重。
Används när man skriver till familj och vänner
好きだよ
我爱你。
Används när du skriver till din partner
じゃあね
衷心的祝福,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
じゃあね
致以最衷心的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
よろしく
最衷心的问候,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
一切顺利,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
体に気をつけてね
致以我的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj
元気でね
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj