Italienska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

太郎君へ
Caro Luca,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
お母さんへ/お父さんへ
Cari mamma e papà,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
太郎おじさんへ
Caro zio Flavio,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
太郎君へ
Ciao Matteo,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
太郎君へ
Ciao Matty!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
太郎君、
Luca,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
太郎へ
Tesoro,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
太郎へ
Amore,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
太郎へ
Amore mio,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
メールをくれてありがとう。
Grazie per la tua e-mail.
Används när du svarar på korrespondens
メールをもらってうれしかったよ。
Che bello sentirti!
Används när du svarar på korrespondens
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
長い間連絡を取っていなかったよね。
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

喜んで・・・・を報告します。
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Används när du har viktiga nyheter
・・・・に何か予定はありますか?
Hai già dei piani per...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
・・・・を喜んで報告します。
Sono felice di annunciarti che...
Används för att meddela vänner goda nyheter
・・・・を聞いてうれしかったです。
Sono davvero felice di sapere che...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
残念だけど・・・・を報告します。
Mi dispiace molto doverti dire che...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Mi dispiace sapere che...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
・・・・がよろしく言っていたよ。
...ti manda i suoi saluti.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Salutami...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
お返事を楽しみに待っています。
Scrivimi presto.
Används när du vill få ett svarsmejl
返信を待っています。
Rispondimi presto.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
・・・・の時はまた連絡してください。
Rispondimi non appena...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
何かあったらまた連絡してください。
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
元気でね
Stammi bene.
Används när man skriver till familj och vänner
好きだよ
Ti amo.
Används när du skriver till din partner
じゃあね
I migliori auguri
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
じゃあね
Con i migliori auguri
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
よろしく
Cari saluti
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
Tante belle cose
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
体に気をつけてね
Un abbraccio,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
Con tanto amore
Informellt, används när du skriver till din familj
元気でね
Tanti cari saluti
Informellt, används när du skriver till din familj