Franska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

太郎君へ
Cher Albert,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
お母さんへ/お父さんへ
Chère Maman / Cher Papa,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
太郎おじさんへ
Cher Oncle Maurice,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
太郎君へ
Salut André,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
太郎君へ
Coucou Sébastien,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
太郎君、
Louis,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
太郎へ
Mon chéri / Ma chérie,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
太郎へ
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
太郎へ
Mon cher Thomas,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
メールをくれてありがとう。
Merci pour votre courriel.
Används när du svarar på korrespondens
メールをもらってうれしかったよ。
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Används när du svarar på korrespondens
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
長い間連絡を取っていなかったよね。
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

喜んで・・・・を報告します。
Je t'écris pour te dire que...
Används när du har viktiga nyheter
・・・・に何か予定はありますか?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
・・・・を喜んで報告します。
J'ai la joie de vous annoncer que...
Används för att meddela vänner goda nyheter
・・・・を聞いてうれしかったです。
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
残念だけど・・・・を報告します。
J'ai le regret de vous informer que...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
・・・・を聞いて私も悲しいです。
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
・・・・がよろしく言っていたよ。
...envoie ses salutations.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Dis bonjour à...de ma part.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
お返事を楽しみに待っています。
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Används när du vill få ett svarsmejl
返信を待っています。
Écris-moi vite.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
・・・・の時はまた連絡してください。
Écris-moi quand...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
何かあったらまた連絡してください。
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
元気でね
Prends soin de toi.
Används när man skriver till familj och vänner
好きだよ
Je t'aime.
Används när du skriver till din partner
じゃあね
Tous mes vœux,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
じゃあね
Amitiés,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
よろしく
Amicalement,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
Bien à vous/toi,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
体に気をつけてね
Tendrement,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
Bises,
Informellt, används när du skriver till din familj
元気でね
Bisous,
Informellt, används när du skriver till din familj