Esperanto | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

太郎君へ
Estimata John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
お母さんへ/お父さんへ
Estimata Panjo/Paĉjo,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
太郎おじさんへ
Estimata Onklo Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
太郎君へ
Saluton John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
太郎君へ
Saluton John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
太郎君、
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
太郎へ
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
太郎へ
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
太郎へ
Estimata John,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
メールをくれてありがとう。
Dankon pro via retpoŝto.
Används när du svarar på korrespondens
メールをもらってうれしかったよ。
Estis bona denove aŭdi de vi.
Används när du svarar på korrespondens
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
長い間連絡を取っていなかったよね。
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

喜んで・・・・を報告します。
Mi skribas por informi vin, ke...
Används när du har viktiga nyheter
・・・・に何か予定はありますか?
Ĉu vi havas planojn por...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
・・・・を喜んで報告します。
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Används för att meddela vänner goda nyheter
・・・・を聞いてうれしかったです。
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
残念だけど・・・・を報告します。
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
・・・・がよろしく言っていたよ。
...sendas lian/ŝian amon.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Diru saluton al... por mi.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
お返事を楽しみに待っています。
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Används när du vill få ett svarsmejl
返信を待っています。
Reskribu baldaŭ.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
・・・・の時はまた連絡してください。
Skribu reen kiam...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
何かあったらまた連絡してください。
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
元気でね
Atentu.
Används när man skriver till familj och vänner
好きだよ
Mi amas vin.
Används när du skriver till din partner
じゃあね
Ĉion bonan,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
じゃあね
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
よろしく
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
体に気をつけてね
Ĉiu mia amo,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
Multe da amo,
Informellt, används när du skriver till din familj
元気でね
Multa amo,
Informellt, används när du skriver till din familj