Engelska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

太郎君へ
Dear John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
お母さんへ/お父さんへ
Dear Mum / Dad,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
太郎おじさんへ
Dear Uncle Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
太郎君へ
Hello John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
太郎君へ
Hey John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
太郎君、
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
太郎へ
My Dear,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
太郎へ
My Dearest,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
太郎へ
Dearest John,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
メールをくれてありがとう。
Thank you for your E-mail.
Används när du svarar på korrespondens
メールをもらってうれしかったよ。
It was good to hear from you again.
Används när du svarar på korrespondens
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
I am very sorry I haven't written for so long.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
長い間連絡を取っていなかったよね。
It's such a long time since we had any contact.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

喜んで・・・・を報告します。
I am writing to tell you that…
Används när du har viktiga nyheter
・・・・に何か予定はありますか?
Have you made any plans for…?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
It was so kind of you to write / invite / send…
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
・・・・を喜んで報告します。
I am delighted to announce that…
Används för att meddela vänner goda nyheter
・・・・を聞いてうれしかったです。
I was delighted to hear that…
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
残念だけど・・・・を報告します。
I am sorry to inform you that…
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
・・・・を聞いて私も悲しいです。
I was so sorry to hear that…
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Please add me on...messenger. My username is…
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
・・・・がよろしく言っていたよ。
…sends his/her love.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Say hello to…for me.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
お返事を楽しみに待っています。
I look forward to hearing from you soon.
Används när du vill få ett svarsmejl
返信を待っています。
Write back soon.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
・・・・の時はまた連絡してください。
Do write back when…
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
何かあったらまた連絡してください。
Send me news, when you know anything more.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
元気でね
Take care.
Används när man skriver till familj och vänner
好きだよ
I love you.
Används när du skriver till din partner
じゃあね
Best wishes,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
じゃあね
With best wishes,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
よろしく
Kindest regards,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
All the best,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
体に気をつけてね
All my love,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
元気でね
Lots of love,
Informellt, används när du skriver till din familj
元気でね
Much love,
Informellt, används när du skriver till din familj