Vietnamesiska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Caro Luca,
Gửi Vi,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Cari mamma e papà,
Gửi bố / mẹ,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Caro zio Flavio,
Cháu chào chú Triều,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Ciao Matteo,
Lam thân mến,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Ciao Matty!
Thương thân mến,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Luca,
Tùng à,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Tesoro,
Gửi bạn,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Amore,
Anh / Em thân yêu,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amore mio,
Trúc thân yêu,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Grazie per la tua e-mail.
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Används när du svarar på korrespondens
Che bello sentirti!
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Används när du svarar på korrespondens
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Används när du har viktiga nyheter
Hai già dei piani per...?
Bạn có rảnh vào...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Sono felice di annunciarti che...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Sono davvero felice di sapere che...
Mình rất vui khi được biết...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi dispiace molto doverti dire che...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi dispiace sapere che...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...ti manda i suoi saluti.
... gửi lời chào cho bạn.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salutami...
Cho mình gửi lời chào tới...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Scrivimi presto.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi presto.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi non appena...
Hãy hồi âm cho mình khi...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Stammi bene.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Används när man skriver till familj och vänner
Ti amo.
Em yêu anh / Anh yêu em.
Används när du skriver till din partner
I migliori auguri
Thân ái,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Con i migliori auguri
Thân,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cari saluti
Thân thương,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tante belle cose
Thân mến,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Un abbraccio,
Thân mến,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con tanto amore
Thân thương,
Informellt, används när du skriver till din familj
Tanti cari saluti
Thân thương,
Informellt, används när du skriver till din familj