Ungerska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Caro Luca,
Kedves John!
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Cari mamma e papà,
Kedves Anya / Apa!
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Caro zio Flavio,
Kedves Jerome bácsi!
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Ciao Matteo,
Szia John!
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Ciao Matty!
Szia John!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Luca,
John!
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Tesoro,
Kedvesem / Drágám!
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Amore,
Drágám / Édesem / Kedvesem!
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amore mio,
Drága John!
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Grazie per la tua e-mail.
Köszönöm az e-mailedet.
Används när du svarar på korrespondens
Che bello sentirti!
Jó volt újra hallani felőled.
Används när du svarar på korrespondens
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Olyan régóta nem beszéltünk.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Azért írok, hogy elmondjam...
Används när du har viktiga nyheter
Hai già dei piani per...?
Van már programod...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / csatoltad ...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felajánlottad / megírtad ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Sono felice di annunciarti che...
Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be, hogy ...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Sono davvero felice di sapere che...
Örömmel hallottam, hogy ...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi dispiace molto doverti dire che...
Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi dispiace sapere che...
Sajnálattal hallottam, hogy...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új honlapomat a ...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A felhasználónevem ...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki, hogy nagyon hiányzik /hiányoznak.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...ti manda i suoi saluti.
... üdvözletét küldi.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salutami...
Add át üdvözletemet ....
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Scrivimi presto.
Várom válaszodat.
Används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi presto.
Írj vissza hamar.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi non appena...
Írj, ha ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Írj, amint többet tudsz.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Stammi bene.
Vigyázz magadra.
Används när man skriver till familj och vänner
Ti amo.
Szeretlek.
Används när du skriver till din partner
I migliori auguri
Legjobbakat!
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Con i migliori auguri
Kívánom a legjobbakat!
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cari saluti
Üdvözlettel,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tante belle cose
Legjobbakat!
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Un abbraccio,
Szeretettel,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con tanto amore
Szeretettel,
Informellt, används när du skriver till din familj
Tanti cari saluti
Sok puszi, / Szeretettel,
Informellt, används när du skriver till din familj