Turkiska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Caro Luca,
Sevgili Can,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Cari mamma e papà,
Sevgili Anne / Baba,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Caro zio Flavio,
Sevgili Ali Amca,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Ciao Matteo,
Merhaba Can,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Ciao Matty!
Hey Can,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Luca,
Can,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Tesoro,
Sevgilim / Canım,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Amore,
Benim sevgili ...,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amore mio,
Çok sevgili Can,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Grazie per la tua e-mail.
E-postan için teşekkürler.
Används när du svarar på korrespondens
Che bello sentirti!
Senden tekrar haber almak güzeldi.
Används när du svarar på korrespondens
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Uzun süredir yazamadığım için üzgünüm.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Haber almayalı çok uzun zaman oldu.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Size ...'u söylemek için yazıyorum.
Används när du har viktiga nyheter
Hai già dei piani per...?
... plan yaptınız mı?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Gönderdiğiniz / davet ettiğiniz / eklediğiniz için çok teşekkürler.
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Bildirdiğiniz / teklif ettiğiniz / yazdığınız için size çok minnettarım.
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Yazman / davet etmen / göndermen çok kibardı.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Sono felice di annunciarti che...
Bunu duyurmaktan çok memnunum ki ...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Sono davvero felice di sapere che...
...'u duyduğuma çok memnun olmuştum.
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi dispiace molto doverti dire che...
Bunu söylemekten üzüntü duyuyorum ki ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi dispiace sapere che...
...'ı duyduğumda çok üzüldüm.
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
benim yeni websitemi ... adresinden ziyaret edebilirsen çok memnun kalırım.
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Lütfen beni ... messenger'a ekle.
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
...'a sevgimi ilet ve onları ne kadar özlediğimi söyle.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...ti manda i suoi saluti.
... sevgilerini gönderiyor.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salutami...
...'ye benim selamımı söyle.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Scrivimi presto.
Sizden tekrar haber almayı sabırsızlıkla bekliyorum.
Används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi presto.
En yakın zamanda cevabınızı bekliyorum.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi non appena...
... olduğunda lütfen yaz bana.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Daha fazla bilgin olduğunda bana da haber ver.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Stammi bene.
Kendinize iyi bakın.
Används när man skriver till familj och vänner
Ti amo.
Seni seviyorum.
Används när du skriver till din partner
I migliori auguri
En iyi dileklerimle,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Con i migliori auguri
En iyi dileklerimle,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cari saluti
En derin saygılarımla,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tante belle cose
En iyi dileklerim sizinle,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Un abbraccio,
Tüm sevgimle,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con tanto amore
Tüm sevgimle,
Informellt, används när du skriver till din familj
Tanti cari saluti
Çokça sevgiyle,
Informellt, används när du skriver till din familj