Tjeckiska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Caro Luca,
Milý Johne,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Cari mamma e papà,
Milá mamko / Milý taťko
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Caro zio Flavio,
Milý strejdo Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Ciao Matteo,
Ahoj Johne,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Ciao Matty!
Čau Johne,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Luca,
Johne,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Tesoro,
Můj milý / Má milá,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Amore,
Můj/Má nejdražší,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amore mio,
Nejdražší Johne,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Grazie per la tua e-mail.
Děkuji za tvůj e-mail.
Används när du svarar på korrespondens
Che bello sentirti!
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Används när du svarar på korrespondens
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Används när du har viktiga nyheter
Hai già dei piani per...?
Už máš nějaké plány na... ?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Sono felice di annunciarti che...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Sono davvero felice di sapere che...
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi dispiace molto doverti dire che...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi dispiace sapere che...
Je mi moc líto, že...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...ti manda i suoi saluti.
... posílá pozdrav!
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salutami...
Pozdravuj ode mě... .
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Scrivimi presto.
Těším se na tvojí odpověď.
Används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi presto.
Napiš brzy.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi non appena...
Napiš mi prosím, až...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Stammi bene.
Opatruj se.
Används när man skriver till familj och vänner
Ti amo.
Miluji tě.
Används när du skriver till din partner
I migliori auguri
S přáním všeho nejlepšího,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Con i migliori auguri
Mějte se moc hezky,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cari saluti
Nejsrdečnější pozdravy,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tante belle cose
Jen to nejlepší,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Un abbraccio,
S láskou,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con tanto amore
S láskou,
Informellt, används när du skriver till din familj
Tanti cari saluti
S láskou,
Informellt, används när du skriver till din familj