Thailändska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Caro Luca,
ถึง จอห์น
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Cari mamma e papà,
เรียนคุณพ่อคุณแม่
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Caro zio Flavio,
เรียน คุณลุงเจอโรม
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Ciao Matteo,
สวัสดี จอห์น
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Ciao Matty!
ว่าไง จอห์น
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Luca,
จอห์น
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Tesoro,
ถึงสุดที่รัก
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Amore,
ถึง สุดที่รัก
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amore mio,
ถึงจอห์นที่รัก
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Grazie per la tua e-mail.
ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ
Används när du svarar på korrespondens
Che bello sentirti!
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้ง
Används när du svarar på korrespondens
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
ฉันเสียใจเป็นอย่างมากที่ฉันไม่ได้เขียนถึงคุณมานานมากแล้ว
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
มันเป็นเวลานานมากแล้วที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Används när du har viktiga nyheter
Hai già dei piani per...?
คุณมีแผนสำหรับการไป...หรือยัง?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
ขอบคุณมากในการส่ง/เชิญชวน/แนบ...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
ฉันรู้สึกดีอย่างมากที่บอกให้ฉันรู้/เอื้อ/เขียนถึง...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
คุณใจดีมากที่เขียน/เชิญชวน/ส่งมาให้ฉัน
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Sono felice di annunciarti che...
ฉันดีใจที่จะประกาศว่า...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Sono davvero felice di sapere che...
ฉันยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi dispiace molto doverti dire che...
ฉันเสียใจที่ต้องบอกคุณว่า...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi dispiace sapere che...
ฉันเสียใจมากที่ได้ยินว่า...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
ฉันจะยินดีเป็นอย่างมากถ้าคุณจะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราที่...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
กรุณาเพิ่มฉันเข้ามาใน... ชื่อผู้ใช้ของฉันคือ...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
ส่งความรักของฉันไปให้...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...ti manda i suoi saluti.
...ส่งความรักของเขาและเธอมา
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salutami...
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Scrivimi presto.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินจากคุณอีกครั้ง
Används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi presto.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi non appena...
กรุณาเขียนกลับมาเมื่อ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Scrivimi non appena sai qualcosa.
กรุณาส่งข่าวสารมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Stammi bene.
ขอให้โชคดีนะ
Används när man skriver till familj och vänner
Ti amo.
ฉันรักคุณ
Används när du skriver till din partner
I migliori auguri
ขอให้โชคดีนะ
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Con i migliori auguri
ขอให้คุณโชคดี
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cari saluti
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tante belle cose
ด้วยความหวังดี
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Un abbraccio,
ด้วยความรัก
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con tanto amore
ด้วยความรัก
Informellt, används när du skriver till din familj
Tanti cari saluti
ด้วยความรัก
Informellt, används när du skriver till din familj