Svenska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Caro Luca,
Hej John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Cari mamma e papà,
Hej mamma/pappa,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Caro zio Flavio,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Ciao Matteo,
Hallå John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Ciao Matty!
Hej John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Luca,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Tesoro,
Min älskling,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Amore,
Raring,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amore mio,
Min käre John,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Grazie per la tua e-mail.
Tack för ditt mejl.
Används när du svarar på korrespondens
Che bello sentirti!
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Används när du svarar på korrespondens
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Jag skriver för att berätta att ...
Används när du har viktiga nyheter
Hai già dei piani per...?
Har ni några planer för ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Sono felice di annunciarti che...
Jag är glad att kunna berätta att ...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Sono davvero felice di sapere che...
Jag är glad att höra att ...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi dispiace molto doverti dire che...
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi dispiace sapere che...
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...ti manda i suoi saluti.
... hälsar.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salutami...
Hälsa ... från mig.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Scrivimi presto.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi presto.
Mejla mig så fort som möjligt.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi non appena...
Mejla mig gärna när ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Mejla mig så fort du vet något mer.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Stammi bene.
Sköt om dig.
Används när man skriver till familj och vänner
Ti amo.
Jag älskar dig.
Används när du skriver till din partner
I migliori auguri
Hälsningar,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Con i migliori auguri
Hjärtliga hälsningar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cari saluti
Hjärtligaste hälsningar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tante belle cose
Jag önskar dig allt gott,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Un abbraccio,
Många kramar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con tanto amore
Puss och kram,
Informellt, används när du skriver till din familj
Tanti cari saluti
Kramisar,
Informellt, används när du skriver till din familj