Spanska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Caro Luca,
Querido Juan:
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Cari mamma e papà,
Mamá / Papá:
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Caro zio Flavio,
Querido tío José:
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Ciao Matteo,
Hola Juan:
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Ciao Matty!
Hola Juan:
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Luca,
Juan:
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Tesoro,
Querido:
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Amore,
Mi amor:
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amore mio,
Amado Juan:
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Grazie per la tua e-mail.
Gracias por su / tu email.
Används när du svarar på korrespondens
Che bello sentirti!
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Används när du svarar på korrespondens
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Escribo para decirle / decirte que...
Används när du har viktiga nyheter
Hai già dei piani per...?
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Sono felice di annunciarti che...
Me complace anunciar que...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Sono davvero felice di sapere che...
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi dispiace molto doverti dire che...
Siento informarte que...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi dispiace sapere che...
Lamenté mucho cuando escuché que..
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Me gustaría que pudieran echar un vistazo a mi nueva página web en...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Agrégame a... messenger. Mi nombre de usuario es...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...ti manda i suoi saluti.
X te envía muchos cariños.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salutami...
Saluda a X de mi parte.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Scrivimi presto.
Espero saber de ti pronto.
Används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi presto.
Escríbeme pronto.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi non appena...
Escríbeme cuando...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Escríbeme cuando tengas más información.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Stammi bene.
Cuídate / Cuídense
Används när man skriver till familj och vänner
Ti amo.
Te amo,
Används när du skriver till din partner
I migliori auguri
Cariños,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Con i migliori auguri
Cariños,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cari saluti
Cariños,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tante belle cose
Mis mejores deseos,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Un abbraccio,
Con todo mi amor,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con tanto amore
Con todo mi amor,
Informellt, används när du skriver till din familj
Tanti cari saluti
Con amor,
Informellt, används när du skriver till din familj