Ryska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Caro Luca,
Дорогой Иван,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Cari mamma e papà,
Дорогая мама/папа
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Caro zio Flavio,
Дорогой дядя Петя,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Ciao Matteo,
Привет, Иван,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Ciao Matty!
Здорово, Иван,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Luca,
Иван,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Tesoro,
Любимый (ая),
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Amore,
Дорогой мой...
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amore mio,
Милый Иван,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Grazie per la tua e-mail.
Спасибо за E-mail.
Används när du svarar på korrespondens
Che bello sentirti!
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Används när du svarar på korrespondens
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Извини, что так долго не писал(а)
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Мы так давно не общались
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Används när du har viktiga nyheter
Hai già dei piani per...?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Sono felice di annunciarti che...
С удовольствием сообщаю, что...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Sono davvero felice di sapere che...
Я был рад услышать, что...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi dispiace molto doverti dire che...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi dispiace sapere che...
Я так сожалею о...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...ti manda i suoi saluti.
...тоже шлет приветы.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salutami...
Передай ... привет от меня.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Scrivimi presto.
Надеюсь на скорый ответ.
Används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi presto.
Ответь как можно скорее
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi non appena...
Напиши, если/когда...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Stammi bene.
Береги себя.
Används när man skriver till familj och vänner
Ti amo.
Я тебя люблю.
Används när du skriver till din partner
I migliori auguri
С наилучшими пожеланиями
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Con i migliori auguri
С наилучшими пожеланиями,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cari saluti
С уважением..
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tante belle cose
Всего наилучшего,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Un abbraccio,
С любовью,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con tanto amore
Я вас люблю,
Informellt, används när du skriver till din familj
Tanti cari saluti
Люблю,
Informellt, används när du skriver till din familj