Portugisiska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Caro Luca,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Cari mamma e papà,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Caro zio Flavio,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Ciao Matteo,
Olá Vítor,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Ciao Matty!
Oi Vítor,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Luca,
Vítor,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Tesoro,
Meu querido,
Minha querida,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Amore,
Meu amado,
Minha amada,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amore mio,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Grazie per la tua e-mail.
Obrigado por seu e-mail.
Används när du svarar på korrespondens
Che bello sentirti!
Foi bom ter notícias suas novamente.
Används när du svarar på korrespondens
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Escrevo-lhe para dizer que ...
Används när du har viktiga nyheter
Hai già dei piani per...?
Você já fez planos para ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Sono felice di annunciarti che...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Sono davvero felice di sapere che...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi dispiace molto doverti dire che...
Lamento informá-lo que ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi dispiace sapere che...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...ti manda i suoi saluti.
...manda lembranças.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salutami...
Diga olá para ... por mim.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Scrivimi presto.
Espero ter notícias suas em breve.
Används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi presto.
Escreva novamente em breve.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi non appena...
Escreva de volta quando...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Stammi bene.
Cuide-se.
Används när man skriver till familj och vänner
Ti amo.
Eu te amo.
Används när du skriver till din partner
I migliori auguri
Abraços,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Con i migliori auguri
Com carinho,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cari saluti
Com carinho,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tante belle cose
Tudo de bom,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Un abbraccio,
Com todo meu amor,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con tanto amore
Com muito amor,
Informellt, används när du skriver till din familj
Tanti cari saluti
Com muito amor,
Informellt, används när du skriver till din familj