Nederländska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Caro Luca,
Beste Jan
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Cari mamma e papà,
Beste mama / papa
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Caro zio Flavio,
Beste oom Jeroen
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Ciao Matteo,
Hallo Jan
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Ciao Matty!
Hoi Jan
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Luca,
Jan
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Tesoro,
Lieve ...
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Amore,
Liefste ...
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amore mio,
Lieve Jan
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Grazie per la tua e-mail.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Används när du svarar på korrespondens
Che bello sentirti!
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Används när du svarar på korrespondens
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Används när du har viktiga nyheter
Hai già dei piani per...?
Heb je al plannen voor ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Sono felice di annunciarti che...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Sono davvero felice di sapere che...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi dispiace molto doverti dire che...
Helaas moet ik je melden dat ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi dispiace sapere che...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...ti manda i suoi saluti.
... doet jou de groeten.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salutami...
Doe ... de groeten namens mij.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Scrivimi presto.
Ik hoop snel van jou te horen.
Används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi presto.
Schrijf me snel terug.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi non appena...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Stammi bene.
Het ga je goed.
Används när man skriver till familj och vänner
Ti amo.
Ik hou van je.
Används när du skriver till din partner
I migliori auguri
Hartelijke groeten,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Con i migliori auguri
Met hartelijke groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cari saluti
Groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tante belle cose
Groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Un abbraccio,
Liefs,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con tanto amore
Liefs,
Informellt, används när du skriver till din familj
Tanti cari saluti
Liefs,
Informellt, används när du skriver till din familj