Koreanska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Caro Luca,
정아에게
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Cari mamma e papà,
어머니께/ 아버지께
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Caro zio Flavio,
작은 삼촌께
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Ciao Matteo,
안녕 수지야!
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Ciao Matty!
수지야!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Luca,
수지!
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Tesoro,
나의 사랑 ... 에게
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Amore,
내가 제일 사랑하는 ... ,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amore mio,
사랑하는 부인,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Grazie per la tua e-mail.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Används när du svarar på korrespondens
Che bello sentirti!
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Används när du svarar på korrespondens
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Används när du har viktiga nyheter
Hai già dei piani per...?
..관련 계획이 있으십니까?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Sono felice di annunciarti che...
...를 알려주게 되어 기뻐!
Används för att meddela vänner goda nyheter
Sono davvero felice di sapere che...
... 듣게 되어 기뻐
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi dispiace molto doverti dire che...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi dispiace sapere che...
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...ti manda i suoi saluti.
...도 안부를 물어보십니다.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salutami...
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Scrivimi presto.
곧 답장 받길 기대할게.
Används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi presto.
곧 답장 써주십시오.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi non appena...
...면 답장을 주십시오.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Scrivimi non appena sai qualcosa.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Stammi bene.
건강히 지내세요.
Används när man skriver till familj och vänner
Ti amo.
사랑해요.
Används när du skriver till din partner
I migliori auguri
좋은 하루 보내세요.
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Con i migliori auguri
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cari saluti
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tante belle cose
사랑하는 마음 담아.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Un abbraccio,
사랑하는 마음과 함께.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con tanto amore
사랑과 함께 보냅니다.
Informellt, används när du skriver till din familj
Tanti cari saluti
사랑하며, ... 보냅니다.
Informellt, används när du skriver till din familj