Hindi | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Caro Luca,
प्यारे मित्र रहीम
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Cari mamma e papà,
प्यारे माता पिता,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Caro zio Flavio,
प्रीय चाचा जी,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Ciao Matteo,
कैसे हो जय,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Ciao Matty!
ओय राहुल!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Luca,
रीमा,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Tesoro,
मेरे प्यारे...,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Amore,
मेरी प्यारी...,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amore mio,
प्यारी नीना,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Grazie per la tua e-mail.
आपके मेल के लिए धन्यवाद.
Används när du svarar på korrespondens
Che bello sentirti!
तम्हारी ख़बर सुनकर खुशी हुई.
Används när du svarar på korrespondens
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
इतने देर तक न लिखने के लिए माफी माँगता हूँ.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
कितने दिन बीत गए हमारी बात-चीत होकर.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
मैं तुम्हे यह बताना चाहता/चाहती हूँ कि,...
Används när du har viktiga nyheter
Hai già dei piani per...?
क्या तुम... के दिन कुछ कर रहे हो?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
निमंत्रण के लिए/जानकारी के लिए धन्यवाद.
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
... के बारे मे बताने के लिए/ देने के लिए धन्यवाद.
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
आपके पत्र/निमंत्रण के लिए धन्यवाद.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Sono felice di annunciarti che...
मुझे यह बताकर बहुत खुशी हो रही है कि...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Sono davvero felice di sapere che...
मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi dispiace molto doverti dire che...
मुझे यह बताकर दुख हो रहा है कि...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi dispiace sapere che...
मुझे यह सुनकर दुख हुआ कि...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे नए वेबसाईट पर जाओगे तो...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
... मेसेंजर पर मुझे ऐड कीजिए. मेरा यूझरनेम है...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
... की बहुत याद आती है. उनको मेरा प्यार देना.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...ti manda i suoi saluti.
...अपना प्यार भेजता/भेजती है.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salutami...
... को मेरा प्रणाम/प्यार.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Scrivimi presto.
आशा है कि आपका जवाब जल्द से जल्द मिले.
Används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi presto.
जल्द ही जवाब लिखना.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi non appena...
... हो, तो मुझे जरूर लिखना.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Scrivimi non appena sai qualcosa.
जब तुम्हे और कुछ पता चले तो मुझे खबर भजना.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Stammi bene.
अपना खयाल रखना.
Används när man skriver till familj och vänner
Ti amo.
तुम्हारा अपना/तम्हारी अपनी
Används när du skriver till din partner
I migliori auguri
शुभकामनाएं,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Con i migliori auguri
शुभकामनाएं,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cari saluti
शुभकामनाएं,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tante belle cose
मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे सथ है.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Un abbraccio,
ढेर सारा प्यार,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con tanto amore
ढेर सारा प्यार,
Informellt, används när du skriver till din familj
Tanti cari saluti
आपका अपना/आपकी अपनी,
Informellt, används när du skriver till din familj