Grekiska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Caro Luca,
Αγαπητέ Ιωάννη,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Cari mamma e papà,
Αγαπητέ πατέρα / Αγαπητή μητέρα,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Caro zio Flavio,
Αγαπητέ θείε Βασίλη,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Ciao Matteo,
Γεια σου Γιαννάκη,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Ciao Matty!
Έλα Γιαννάκη,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Luca,
Γιαννάκη,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Tesoro,
Αγάπη μου,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Amore,
Αγάπη μου,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amore mio,
Αγαπημένε μου Γιαννάκη / Αγαπημένη μου Γκλόρια
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Grazie per la tua e-mail.
Ευχαριστώ για το γράμμα σου.
Används när du svarar på korrespondens
Che bello sentirti!
Ευχαριστήθηκα πολύ, που άκουσα από εσάς.
Används när du svarar på korrespondens
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Λυπάμαι πολύ που δεν έχω γράψει για τόσο πολύ καιρό.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Έχει πολύ καιρό που δεν έχουμε μιλήσει.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Γράφω για να σας πληροφορήσω ότι...
Används när du har viktiga nyheter
Hai già dei piani per...?
Έχεις σχέδια για...;
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Πολλές ευχαριστίες για την αποστολή / πρόσκληση / σύναψη...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Είμαι πραγματικά ευγνώμων για τις πληροφορίες / τις προσφορές / αυτό το email...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σας να μου γράψετε / με προσκαλέσετε / μου στείλετε...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Sono felice di annunciarti che...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Sono davvero felice di sapere che...
Χάρηκα που άκουσα ότι...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi dispiace molto doverti dire che...
Λυπάμαι να σε πληροφορήσω ότι...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi dispiace sapere che...
Λυπάμαι πολύ που ακούω ότι...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Θα το εκτιμούσα αν θα μπορούσες να ρίξεις μια ματιά στην νέα μου ιστοσελίδα...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Παρακαλώ πρόσθεσε με ως σύνδεσμο στο... . Το όνομα χρήστη μου είναι...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Δώσε την αγάπη μου σε... και πες τους πόσο πολύ μου λείπουν.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...ti manda i suoi saluti.
... στέλνει την αγάπη του.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salutami...
Χαιρετισμούς στον/στην... από εμένα.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Scrivimi presto.
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
Används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi presto.
Γράψτε ξανά σύντομα.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi non appena...
Γράψε μου όταν...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Ενημέρωσε με όταν έχεις παραπάνω πληροφορίες.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Stammi bene.
Να είσαι καλά.
Används när man skriver till familj och vänner
Ti amo.
Σε αγαπώ.
Används när du skriver till din partner
I migliori auguri
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Con i migliori auguri
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cari saluti
Με θερμούς χαιρετισμούς,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tante belle cose
Με τις καλύτερες ευχές μου,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Un abbraccio,
Με όλη την αγάπη μου,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con tanto amore
Με πολλή αγάπη,
Informellt, används när du skriver till din familj
Tanti cari saluti
Με αγάπη,
Informellt, används när du skriver till din familj