Franska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Caro Luca,
Cher Albert,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Cari mamma e papà,
Chère Maman / Cher Papa,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Caro zio Flavio,
Cher Oncle Maurice,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Ciao Matteo,
Salut André,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Ciao Matty!
Coucou Sébastien,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Luca,
Louis,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Tesoro,
Mon chéri / Ma chérie,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Amore,
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amore mio,
Mon cher Thomas,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Grazie per la tua e-mail.
Merci pour votre courriel.
Används när du svarar på korrespondens
Che bello sentirti!
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Används när du svarar på korrespondens
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Je t'écris pour te dire que...
Används när du har viktiga nyheter
Hai già dei piani per...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Sono felice di annunciarti che...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Sono davvero felice di sapere che...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi dispiace molto doverti dire che...
J'ai le regret de vous informer que...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi dispiace sapere che...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...ti manda i suoi saluti.
...envoie ses salutations.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salutami...
Dis bonjour à...de ma part.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Scrivimi presto.
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi presto.
Écris-moi vite.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi non appena...
Écris-moi quand...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Stammi bene.
Prends soin de toi.
Används när man skriver till familj och vänner
Ti amo.
Je t'aime.
Används när du skriver till din partner
I migliori auguri
Tous mes vœux,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Con i migliori auguri
Amitiés,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cari saluti
Amicalement,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tante belle cose
Bien à vous/toi,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Un abbraccio,
Tendrement,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con tanto amore
Bises,
Informellt, används när du skriver till din familj
Tanti cari saluti
Bisous,
Informellt, används när du skriver till din familj