Finska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Caro Luca,
Hyvä John
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Cari mamma e papà,
Hei äiti / isä
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Caro zio Flavio,
Hei setä Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Ciao Matteo,
Hei John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Ciao Matty!
Heippa John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Luca,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Tesoro,
Rakkaani,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Amore,
Rakkaani,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amore mio,
Rakas John,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Grazie per la tua e-mail.
Kiitos sähköpostistasi.
Används när du svarar på korrespondens
Che bello sentirti!
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Används när du svarar på korrespondens
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Används när du har viktiga nyheter
Hai già dei piani per...?
Onko sinulla suunnitelmia...
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Sono felice di annunciarti che...
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Sono davvero felice di sapere che...
Ilahduin kuullessani, että...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi dispiace molto doverti dire che...
On ikävää kertoa, että...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi dispiace sapere che...
Olin pahoillani kuullessani, että..
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Olisi mukavaa, jos voisit käydä uusilla verkkosivuillani osoitteessa...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Lisää minut ... Messengeriin. Käyttäjätunnukseni on...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...ti manda i suoi saluti.
... lähettää terveisiä.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salutami...
Sano ... terveisiä minulta.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Scrivimi presto.
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi presto.
Kirjoita taas pian.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi non appena...
Kirjoita takaisin heti, kun...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Stammi bene.
Pärjäilkää.
Används när man skriver till familj och vänner
Ti amo.
Rakastan sinua.
Används när du skriver till din partner
I migliori auguri
Terveisin,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Con i migliori auguri
Parhain terveisin,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cari saluti
Parhain terveisin,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tante belle cose
Kaikkea hyvää,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Un abbraccio,
Rakkaudella,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con tanto amore
Rakkain terveisin,
Informellt, används när du skriver till din familj
Tanti cari saluti
Rakkaudella,
Informellt, används när du skriver till din familj