Esperanto | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Caro Luca,
Estimata John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Cari mamma e papà,
Estimata Panjo/Paĉjo,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Caro zio Flavio,
Estimata Onklo Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Ciao Matteo,
Saluton John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Ciao Matty!
Saluton John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Luca,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Tesoro,
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Amore,
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amore mio,
Estimata John,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Grazie per la tua e-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Används när du svarar på korrespondens
Che bello sentirti!
Estis bona denove aŭdi de vi.
Används när du svarar på korrespondens
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Mi skribas por informi vin, ke...
Används när du har viktiga nyheter
Hai già dei piani per...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Sono felice di annunciarti che...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Sono davvero felice di sapere che...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi dispiace molto doverti dire che...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi dispiace sapere che...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...ti manda i suoi saluti.
...sendas lian/ŝian amon.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salutami...
Diru saluton al... por mi.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Scrivimi presto.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi presto.
Reskribu baldaŭ.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi non appena...
Skribu reen kiam...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Stammi bene.
Atentu.
Används när man skriver till familj och vänner
Ti amo.
Mi amas vin.
Används när du skriver till din partner
I migliori auguri
Ĉion bonan,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Con i migliori auguri
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cari saluti
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tante belle cose
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Un abbraccio,
Ĉiu mia amo,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con tanto amore
Multe da amo,
Informellt, används när du skriver till din familj
Tanti cari saluti
Multa amo,
Informellt, används när du skriver till din familj