Engelska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Caro Luca,
Dear John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Cari mamma e papà,
Dear Mum / Dad,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Caro zio Flavio,
Dear Uncle Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Ciao Matteo,
Hello John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Ciao Matty!
Hey John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Luca,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Tesoro,
My Dear,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Amore,
My Dearest,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amore mio,
Dearest John,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Grazie per la tua e-mail.
Thank you for your E-mail.
Används när du svarar på korrespondens
Che bello sentirti!
It was good to hear from you again.
Används när du svarar på korrespondens
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
I am very sorry I haven't written for so long.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
It's such a long time since we had any contact.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
I am writing to tell you that…
Används när du har viktiga nyheter
Hai già dei piani per...?
Have you made any plans for…?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
It was so kind of you to write / invite / send…
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Sono felice di annunciarti che...
I am delighted to announce that…
Används för att meddela vänner goda nyheter
Sono davvero felice di sapere che...
I was delighted to hear that…
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi dispiace molto doverti dire che...
I am sorry to inform you that…
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi dispiace sapere che...
I was so sorry to hear that…
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Please add me on...messenger. My username is…
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...ti manda i suoi saluti.
…sends his/her love.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salutami...
Say hello to…for me.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Scrivimi presto.
I look forward to hearing from you soon.
Används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi presto.
Write back soon.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi non appena...
Do write back when…
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Send me news, when you know anything more.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Stammi bene.
Take care.
Används när man skriver till familj och vänner
Ti amo.
I love you.
Används när du skriver till din partner
I migliori auguri
Best wishes,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Con i migliori auguri
With best wishes,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cari saluti
Kindest regards,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tante belle cose
All the best,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Un abbraccio,
All my love,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con tanto amore
Lots of love,
Informellt, används när du skriver till din familj
Tanti cari saluti
Much love,
Informellt, används när du skriver till din familj