Danska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Caro Luca,
Kære John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Cari mamma e papà,
Kære Mor / Far,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Caro zio Flavio,
Kære Onkel Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Ciao Matteo,
Hej John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Ciao Matty!
Hej John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Luca,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Tesoro,
Kære,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Amore,
Kæreste,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amore mio,
Kæreste John,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Grazie per la tua e-mail.
Tak for din E-mail.
Används när du svarar på korrespondens
Che bello sentirti!
Det var godt at høre fra dig igen.
Används när du svarar på korrespondens
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Jeg skriver for at fortælle dig at...
Används när du har viktiga nyheter
Hai già dei piani per...?
har du lavet nogle planer den... ?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Sono felice di annunciarti che...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Sono davvero felice di sapere che...
Jeg var henrykt over at høre at...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi dispiace molto doverti dire che...
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi dispiace sapere che...
Jeg var så ked af at høre at...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...ti manda i suoi saluti.
... siger hej.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salutami...
Sig hej til... for mig.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Scrivimi presto.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi presto.
Skriv tilbage snart.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi non appena...
Skriv tilbage når...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Stammi bene.
Have det godt.
Används när man skriver till familj och vänner
Ti amo.
Jeg elsker dig.
Används när du skriver till din partner
I migliori auguri
De bedste ønsker,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Con i migliori auguri
Med de bedste ønsker,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cari saluti
De venligste hilsner,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tante belle cose
Alt det bedste,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Un abbraccio,
Kærligst,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con tanto amore
Masser af kærlighed,
Informellt, används när du skriver till din familj
Tanti cari saluti
Kærlighed,
Informellt, används när du skriver till din familj