Kinesiska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Αγαπητέ Ιωάννη,
亲爱的约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Αγαπητέ πατέρα / Αγαπητή μητέρα,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Αγαπητέ θείε Βασίλη,
亲爱的Jerome叔叔,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Γεια σου Γιαννάκη,
你好,约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Έλα Γιαννάκη,
嘿,约翰,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Γιαννάκη,
约翰,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Αγάπη μου,
我亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Αγάπη μου,
我最亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Αγαπημένε μου Γιαννάκη / Αγαπημένη μου Γκλόρια
最亲爱的约翰,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Ευχαριστώ για το γράμμα σου.
谢谢您的邮件。
Används när du svarar på korrespondens
Ευχαριστήθηκα πολύ, που άκουσα από εσάς.
很高兴再次收到您的来信。
Används när du svarar på korrespondens
Λυπάμαι πολύ που δεν έχω γράψει για τόσο πολύ καιρό.
对不起,这么久没有给你写信。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Έχει πολύ καιρό που δεν έχουμε μιλήσει.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Γράφω για να σας πληροφορήσω ότι...
我给您写信是为了告诉您...
Används när du har viktiga nyheter
Έχεις σχέδια για...;
你对...有什么计划吗?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Πολλές ευχαριστίες για την αποστολή / πρόσκληση / σύναψη...
非常感谢发送/邀请/附上...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Είμαι πραγματικά ευγνώμων για τις πληροφορίες / τις προσφορές / αυτό το email...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σας να μου γράψετε / με προσκαλέσετε / μου στείλετε...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι...
很高兴宣布...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Χάρηκα που άκουσα ότι...
听到...我非常高兴
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Λυπάμαι να σε πληροφορήσω ότι...
很遗憾地告诉你们...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Λυπάμαι πολύ που ακούω ότι...
听到...很遗憾
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Θα το εκτιμούσα αν θα μπορούσες να ρίξεις μια ματιά στην νέα μου ιστοσελίδα...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Παρακαλώ πρόσθεσε με ως σύνδεσμο στο... . Το όνομα χρήστη μου είναι...
请在...上加我,我的用户名是...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Δώσε την αγάπη μου σε... και πες τους πόσο πολύ μου λείπουν.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
... στέλνει την αγάπη του.
...致上他/她的祝福。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Χαιρετισμούς στον/στην... από εμένα.
代我向...问好。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
我期待着尽快能收到您的回复。
Används när du vill få ett svarsmejl
Γράψτε ξανά σύντομα.
尽快回复。
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Γράψε μου όταν...
当...,请回复我。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Ενημέρωσε με όταν έχεις παραπάνω πληροφορίες.
如果你有更多消息,请发送给我。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Να είσαι καλά.
保重。
Används när man skriver till familj och vänner
Σε αγαπώ.
我爱你。
Används när du skriver till din partner
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
衷心的祝福,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
致以最衷心的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Με θερμούς χαιρετισμούς,
最衷心的问候,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Με τις καλύτερες ευχές μου,
一切顺利,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Με όλη την αγάπη μου,
致以我的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Με πολλή αγάπη,
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj
Με αγάπη,
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj