Tyska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Cher Albert,
Lieber Johannes,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Chère Maman / Cher Papa,
Liebe(r) Mama / Papa,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Cher Oncle Maurice,
Lieber Onkel Hieronymus,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Salut André,
Hallo Johannes,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Coucou Sébastien,
Hey Johannes,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Louis,
Johannes,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mon chéri / Ma chérie,
Mein(e) Liebe(r),
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Mein(e) Liebste(r),
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Mon cher Thomas,
Liebster Johannes,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Merci pour votre courriel.
Vielen Dank für Deine Email.
Används när du svarar på korrespondens
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Används när du svarar på korrespondens
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Je t'écris pour te dire que...
Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Används när du har viktiga nyheter
As-tu prévu quelque chose pour...?
Hast Du schon Pläne für...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / das Schreiben...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
J'ai la joie de vous annoncer que...
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Används för att meddela vänner goda nyheter
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
J'ai le regret de vous informer que...
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Ich würde mich freuen, wenn Du Dir meine neue Website unter ... anschauen würdest.
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Bitte füge mich zum ...-Messenger hinzu. Mein Nutzername ist...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...envoie ses salutations.
... grüßt herzlich.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Dis bonjour à...de ma part.
Bitte grüße... von mir.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Används när du vill få ett svarsmejl
Écris-moi vite.
Schreib mir bitte bald zurück.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Écris-moi quand...
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Prends soin de toi.
Mach's gut.
Används när man skriver till familj och vänner
Je t'aime.
Ich liebe Dich.
Används när du skriver till din partner
Tous mes vœux,
Herzliche Grüße
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Amitiés,
Mit besten Grüßen
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Amicalement,
Beste Grüße
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Bien à vous/toi,
Alles Gute
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tendrement,
Alles Liebe
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Bises,
Alles Liebe
Informellt, används när du skriver till din familj
Bisous,
Alles Liebe
Informellt, används när du skriver till din familj