Svenska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Cher Albert,
Hej John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Chère Maman / Cher Papa,
Hej mamma/pappa,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Cher Oncle Maurice,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Salut André,
Hallå John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Coucou Sébastien,
Hej John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Louis,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mon chéri / Ma chérie,
Min älskling,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Raring,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Mon cher Thomas,
Min käre John,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Merci pour votre courriel.
Tack för ditt mejl.
Används när du svarar på korrespondens
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Används när du svarar på korrespondens
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Je t'écris pour te dire que...
Jag skriver för att berätta att ...
Används när du har viktiga nyheter
As-tu prévu quelque chose pour...?
Har ni några planer för ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
J'ai la joie de vous annoncer que...
Jag är glad att kunna berätta att ...
Används för att meddela vänner goda nyheter
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Jag är glad att höra att ...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
J'ai le regret de vous informer que...
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...envoie ses salutations.
... hälsar.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Dis bonjour à...de ma part.
Hälsa ... från mig.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Används när du vill få ett svarsmejl
Écris-moi vite.
Mejla mig så fort som möjligt.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Écris-moi quand...
Mejla mig gärna när ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Mejla mig så fort du vet något mer.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Prends soin de toi.
Sköt om dig.
Används när man skriver till familj och vänner
Je t'aime.
Jag älskar dig.
Används när du skriver till din partner
Tous mes vœux,
Hälsningar,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Amitiés,
Hjärtliga hälsningar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Amicalement,
Hjärtligaste hälsningar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Bien à vous/toi,
Jag önskar dig allt gott,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tendrement,
Många kramar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Bises,
Puss och kram,
Informellt, används när du skriver till din familj
Bisous,
Kramisar,
Informellt, används när du skriver till din familj