Kinesiska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Cher Albert,
亲爱的约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Chère Maman / Cher Papa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Cher Oncle Maurice,
亲爱的Jerome叔叔,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Salut André,
你好,约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Coucou Sébastien,
嘿,约翰,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Louis,
约翰,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mon chéri / Ma chérie,
我亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
我最亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Mon cher Thomas,
最亲爱的约翰,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Merci pour votre courriel.
谢谢您的邮件。
Används när du svarar på korrespondens
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
很高兴再次收到您的来信。
Används när du svarar på korrespondens
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
对不起,这么久没有给你写信。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Je t'écris pour te dire que...
我给您写信是为了告诉您...
Används när du har viktiga nyheter
As-tu prévu quelque chose pour...?
你对...有什么计划吗?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
非常感谢发送/邀请/附上...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
J'ai la joie de vous annoncer que...
很高兴宣布...
Används för att meddela vänner goda nyheter
J'ai eu la joie d'apprendre que...
听到...我非常高兴
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
J'ai le regret de vous informer que...
很遗憾地告诉你们...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
听到...很遗憾
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
请在...上加我,我的用户名是...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...envoie ses salutations.
...致上他/她的祝福。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Dis bonjour à...de ma part.
代我向...问好。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
我期待着尽快能收到您的回复。
Används när du vill få ett svarsmejl
Écris-moi vite.
尽快回复。
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Écris-moi quand...
当...,请回复我。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
如果你有更多消息,请发送给我。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Prends soin de toi.
保重。
Används när man skriver till familj och vänner
Je t'aime.
我爱你。
Används när du skriver till din partner
Tous mes vœux,
衷心的祝福,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Amitiés,
致以最衷心的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Amicalement,
最衷心的问候,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Bien à vous/toi,
一切顺利,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tendrement,
致以我的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Bises,
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj
Bisous,
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj