Japanska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Cher Albert,
太郎君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Chère Maman / Cher Papa,
お母さんへ/お父さんへ
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Cher Oncle Maurice,
太郎おじさんへ
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Salut André,
太郎君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Coucou Sébastien,
太郎君へ
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Louis,
太郎君、
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mon chéri / Ma chérie,
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Mon cher Thomas,
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Merci pour votre courriel.
メールをくれてありがとう。
Används när du svarar på korrespondens
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
メールをもらってうれしかったよ。
Används när du svarar på korrespondens
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Je t'écris pour te dire que...
喜んで・・・・を報告します。
Används när du har viktiga nyheter
As-tu prévu quelque chose pour...?
・・・・に何か予定はありますか?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
J'ai la joie de vous annoncer que...
・・・・を喜んで報告します。
Används för att meddela vänner goda nyheter
J'ai eu la joie d'apprendre que...
・・・・を聞いてうれしかったです。
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
J'ai le regret de vous informer que...
残念だけど・・・・を報告します。
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...envoie ses salutations.
・・・・がよろしく言っていたよ。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Dis bonjour à...de ma part.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
お返事を楽しみに待っています。
Används när du vill få ett svarsmejl
Écris-moi vite.
返信を待っています。
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Écris-moi quand...
・・・・の時はまた連絡してください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
何かあったらまた連絡してください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Prends soin de toi.
元気でね
Används när man skriver till familj och vänner
Je t'aime.
好きだよ
Används när du skriver till din partner
Tous mes vœux,
じゃあね
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Amitiés,
じゃあね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Amicalement,
よろしく
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Bien à vous/toi,
元気でね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tendrement,
体に気をつけてね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Bises,
元気でね
Informellt, används när du skriver till din familj
Bisous,
元気でね
Informellt, används när du skriver till din familj