Esperanto | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Cher Albert,
Estimata John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Chère Maman / Cher Papa,
Estimata Panjo/Paĉjo,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Cher Oncle Maurice,
Estimata Onklo Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Salut André,
Saluton John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Coucou Sébastien,
Saluton John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Louis,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mon chéri / Ma chérie,
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Mon cher Thomas,
Estimata John,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Merci pour votre courriel.
Dankon pro via retpoŝto.
Används när du svarar på korrespondens
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Används när du svarar på korrespondens
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Je t'écris pour te dire que...
Mi skribas por informi vin, ke...
Används när du har viktiga nyheter
As-tu prévu quelque chose pour...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
J'ai la joie de vous annoncer que...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Används för att meddela vänner goda nyheter
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
J'ai le regret de vous informer que...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...envoie ses salutations.
...sendas lian/ŝian amon.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Dis bonjour à...de ma part.
Diru saluton al... por mi.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Används när du vill få ett svarsmejl
Écris-moi vite.
Reskribu baldaŭ.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Écris-moi quand...
Skribu reen kiam...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Prends soin de toi.
Atentu.
Används när man skriver till familj och vänner
Je t'aime.
Mi amas vin.
Används när du skriver till din partner
Tous mes vœux,
Ĉion bonan,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Amitiés,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Amicalement,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Bien à vous/toi,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tendrement,
Ĉiu mia amo,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Bises,
Multe da amo,
Informellt, används när du skriver till din familj
Bisous,
Multa amo,
Informellt, används när du skriver till din familj