Italienska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Hyvä John
Caro Luca,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hei äiti / isä
Cari mamma e papà,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Hei setä Jerome,
Caro zio Flavio,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hei John,
Ciao Matteo,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Heippa John,
Ciao Matty!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Luca,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Rakkaani,
Tesoro,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Rakkaani,
Amore,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Rakas John,
Amore mio,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Kiitos sähköpostistasi.
Grazie per la tua e-mail.
Används när du svarar på korrespondens
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Che bello sentirti!
Används när du svarar på korrespondens
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Används när du har viktiga nyheter
Onko sinulla suunnitelmia...
Hai già dei piani per...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Sono felice di annunciarti che...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Ilahduin kuullessani, että...
Sono davvero felice di sapere che...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
On ikävää kertoa, että...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Olin pahoillani kuullessani, että..
Mi dispiace sapere che...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Olisi mukavaa, jos voisit käydä uusilla verkkosivuillani osoitteessa...
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Lisää minut ... Messengeriin. Käyttäjätunnukseni on...
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
... lähettää terveisiä.
...ti manda i suoi saluti.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Sano ... terveisiä minulta.
Salutami...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Scrivimi presto.
Används när du vill få ett svarsmejl
Kirjoita taas pian.
Rispondimi presto.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Kirjoita takaisin heti, kun...
Rispondimi non appena...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Pärjäilkää.
Stammi bene.
Används när man skriver till familj och vänner
Rakastan sinua.
Ti amo.
Används när du skriver till din partner
Terveisin,
I migliori auguri
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Parhain terveisin,
Con i migliori auguri
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Parhain terveisin,
Cari saluti
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kaikkea hyvää,
Tante belle cose
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Rakkaudella,
Un abbraccio,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Rakkain terveisin,
Con tanto amore
Informellt, används när du skriver till din familj
Rakkaudella,
Tanti cari saluti
Informellt, används när du skriver till din familj