Engelska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Hyvä John
Dear John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hei äiti / isä
Dear Mum / Dad,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Hei setä Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hei John,
Hello John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Heippa John,
Hey John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Rakkaani,
My Dear,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Rakkaani,
My Dearest,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Rakas John,
Dearest John,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Kiitos sähköpostistasi.
Thank you for your E-mail.
Används när du svarar på korrespondens
Oli mukava kuulla sinusta taas.
It was good to hear from you again.
Används när du svarar på korrespondens
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
I am very sorry I haven't written for so long.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
It's such a long time since we had any contact.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Kirjoitan sinulle kertoakseni...
I am writing to tell you that…
Används när du har viktiga nyheter
Onko sinulla suunnitelmia...
Have you made any plans for…?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
It was so kind of you to write / invite / send…
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
I am delighted to announce that…
Används för att meddela vänner goda nyheter
Ilahduin kuullessani, että...
I was delighted to hear that…
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
On ikävää kertoa, että...
I am sorry to inform you that…
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Olin pahoillani kuullessani, että..
I was so sorry to hear that…
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Olisi mukavaa, jos voisit käydä uusilla verkkosivuillani osoitteessa...
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Lisää minut ... Messengeriin. Käyttäjätunnukseni on...
Please add me on...messenger. My username is…
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
... lähettää terveisiä.
…sends his/her love.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Sano ... terveisiä minulta.
Say hello to…for me.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
I look forward to hearing from you soon.
Används när du vill få ett svarsmejl
Kirjoita taas pian.
Write back soon.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Kirjoita takaisin heti, kun...
Do write back when…
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Send me news, when you know anything more.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Pärjäilkää.
Take care.
Används när man skriver till familj och vänner
Rakastan sinua.
I love you.
Används när du skriver till din partner
Terveisin,
Best wishes,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Parhain terveisin,
With best wishes,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Parhain terveisin,
Kindest regards,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kaikkea hyvää,
All the best,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Rakkaudella,
All my love,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Rakkain terveisin,
Lots of love,
Informellt, används när du skriver till din familj
Rakkaudella,
Much love,
Informellt, används när du skriver till din familj