Ungerska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Estimata John,
Kedves John!
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Estimata Panjo/Paĉjo,
Kedves Anya / Apa!
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Estimata Onklo Jerome,
Kedves Jerome bácsi!
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Saluton John,
Szia John!
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Saluton John,
Szia John!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
John!
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mia kara,
Kedvesem / Drágám!
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mia kara,
Drágám / Édesem / Kedvesem!
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Estimata John,
Drága John!
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dankon pro via retpoŝto.
Köszönöm az e-mailedet.
Används när du svarar på korrespondens
Estis bona denove aŭdi de vi.
Jó volt újra hallani felőled.
Används när du svarar på korrespondens
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Olyan régóta nem beszéltünk.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Mi skribas por informi vin, ke...
Azért írok, hogy elmondjam...
Används när du har viktiga nyheter
Ĉu vi havas planojn por...?
Van már programod...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / csatoltad ...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felajánlottad / megírtad ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be, hogy ...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Örömmel hallottam, hogy ...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Sajnálattal hallottam, hogy...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új honlapomat a ...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A felhasználónevem ...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki, hogy nagyon hiányzik /hiányoznak.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...sendas lian/ŝian amon.
... üdvözletét küldi.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diru saluton al... por mi.
Add át üdvözletemet ....
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Várom válaszodat.
Används när du vill få ett svarsmejl
Reskribu baldaŭ.
Írj vissza hamar.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Skribu reen kiam...
Írj, ha ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Írj, amint többet tudsz.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Atentu.
Vigyázz magadra.
Används när man skriver till familj och vänner
Mi amas vin.
Szeretlek.
Används när du skriver till din partner
Ĉion bonan,
Legjobbakat!
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Ĉion bonan,
Kívánom a legjobbakat!
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Legjobbakat!
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉiu mia amo,
Szeretettel,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Multe da amo,
Szeretettel,
Informellt, används när du skriver till din familj
Multa amo,
Sok puszi, / Szeretettel,
Informellt, används när du skriver till din familj