Tjeckiska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Estimata John,
Milý Johne,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Estimata Panjo/Paĉjo,
Milá mamko / Milý taťko
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Estimata Onklo Jerome,
Milý strejdo Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Saluton John,
Ahoj Johne,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Saluton John,
Čau Johne,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Johne,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mia kara,
Můj milý / Má milá,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mia kara,
Můj/Má nejdražší,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Estimata John,
Nejdražší Johne,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dankon pro via retpoŝto.
Děkuji za tvůj e-mail.
Används när du svarar på korrespondens
Estis bona denove aŭdi de vi.
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Används när du svarar på korrespondens
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Mi skribas por informi vin, ke...
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Används när du har viktiga nyheter
Ĉu vi havas planojn por...?
Už máš nějaké plány na... ?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Je mi moc líto, že...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...sendas lian/ŝian amon.
... posílá pozdrav!
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diru saluton al... por mi.
Pozdravuj ode mě... .
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Těším se na tvojí odpověď.
Används när du vill få ett svarsmejl
Reskribu baldaŭ.
Napiš brzy.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Skribu reen kiam...
Napiš mi prosím, až...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Atentu.
Opatruj se.
Används när man skriver till familj och vänner
Mi amas vin.
Miluji tě.
Används när du skriver till din partner
Ĉion bonan,
S přáním všeho nejlepšího,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Ĉion bonan,
Mějte se moc hezky,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Nejsrdečnější pozdravy,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Jen to nejlepší,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉiu mia amo,
S láskou,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Multe da amo,
S láskou,
Informellt, används när du skriver till din familj
Multa amo,
S láskou,
Informellt, används när du skriver till din familj