Svenska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Estimata John,
Hej John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Estimata Panjo/Paĉjo,
Hej mamma/pappa,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Estimata Onklo Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Saluton John,
Hallå John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Saluton John,
Hej John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mia kara,
Min älskling,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mia kara,
Raring,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Estimata John,
Min käre John,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dankon pro via retpoŝto.
Tack för ditt mejl.
Används när du svarar på korrespondens
Estis bona denove aŭdi de vi.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Används när du svarar på korrespondens
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Mi skribas por informi vin, ke...
Jag skriver för att berätta att ...
Används när du har viktiga nyheter
Ĉu vi havas planojn por...?
Har ni några planer för ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Jag är glad att kunna berätta att ...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Jag är glad att höra att ...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...sendas lian/ŝian amon.
... hälsar.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diru saluton al... por mi.
Hälsa ... från mig.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Används när du vill få ett svarsmejl
Reskribu baldaŭ.
Mejla mig så fort som möjligt.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Skribu reen kiam...
Mejla mig gärna när ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Mejla mig så fort du vet något mer.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Atentu.
Sköt om dig.
Används när man skriver till familj och vänner
Mi amas vin.
Jag älskar dig.
Används när du skriver till din partner
Ĉion bonan,
Hälsningar,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Ĉion bonan,
Hjärtliga hälsningar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Hjärtligaste hälsningar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Jag önskar dig allt gott,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉiu mia amo,
Många kramar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Multe da amo,
Puss och kram,
Informellt, används när du skriver till din familj
Multa amo,
Kramisar,
Informellt, används när du skriver till din familj