Spanska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Estimata John,
Querido Juan:
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Estimata Panjo/Paĉjo,
Mamá / Papá:
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Estimata Onklo Jerome,
Querido tío José:
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Saluton John,
Hola Juan:
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Saluton John,
Hola Juan:
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Juan:
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mia kara,
Querido:
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mia kara,
Mi amor:
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Estimata John,
Amado Juan:
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dankon pro via retpoŝto.
Gracias por su / tu email.
Används när du svarar på korrespondens
Estis bona denove aŭdi de vi.
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Används när du svarar på korrespondens
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Mi skribas por informi vin, ke...
Escribo para decirle / decirte que...
Används när du har viktiga nyheter
Ĉu vi havas planojn por...?
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Me complace anunciar que...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Siento informarte que...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Lamenté mucho cuando escuché que..
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Me gustaría que pudieran echar un vistazo a mi nueva página web en...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Agrégame a... messenger. Mi nombre de usuario es...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...sendas lian/ŝian amon.
X te envía muchos cariños.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diru saluton al... por mi.
Saluda a X de mi parte.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Espero saber de ti pronto.
Används när du vill få ett svarsmejl
Reskribu baldaŭ.
Escríbeme pronto.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Skribu reen kiam...
Escríbeme cuando...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Escríbeme cuando tengas más información.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Atentu.
Cuídate / Cuídense
Används när man skriver till familj och vänner
Mi amas vin.
Te amo,
Används när du skriver till din partner
Ĉion bonan,
Cariños,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Ĉion bonan,
Cariños,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Cariños,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Mis mejores deseos,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉiu mia amo,
Con todo mi amor,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Multe da amo,
Con todo mi amor,
Informellt, används när du skriver till din familj
Multa amo,
Con amor,
Informellt, används när du skriver till din familj