Ryska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Estimata John,
Дорогой Иван,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Estimata Panjo/Paĉjo,
Дорогая мама/папа
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Estimata Onklo Jerome,
Дорогой дядя Петя,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Saluton John,
Привет, Иван,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Saluton John,
Здорово, Иван,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Иван,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mia kara,
Любимый (ая),
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mia kara,
Дорогой мой...
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Estimata John,
Милый Иван,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dankon pro via retpoŝto.
Спасибо за E-mail.
Används när du svarar på korrespondens
Estis bona denove aŭdi de vi.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Används när du svarar på korrespondens
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Извини, что так долго не писал(а)
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Мы так давно не общались
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Mi skribas por informi vin, ke...
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Används när du har viktiga nyheter
Ĉu vi havas planojn por...?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
С удовольствием сообщаю, что...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Я был рад услышать, что...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi bedaŭras informi vin, ke...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Я так сожалею о...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...sendas lian/ŝian amon.
...тоже шлет приветы.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diru saluton al... por mi.
Передай ... привет от меня.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Надеюсь на скорый ответ.
Används när du vill få ett svarsmejl
Reskribu baldaŭ.
Ответь как можно скорее
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Skribu reen kiam...
Напиши, если/когда...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Atentu.
Береги себя.
Används när man skriver till familj och vänner
Mi amas vin.
Я тебя люблю.
Används när du skriver till din partner
Ĉion bonan,
С наилучшими пожеланиями
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Ĉion bonan,
С наилучшими пожеланиями,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
С уважением..
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Всего наилучшего,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉiu mia amo,
С любовью,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Multe da amo,
Я вас люблю,
Informellt, används när du skriver till din familj
Multa amo,
Люблю,
Informellt, används när du skriver till din familj