Portugisiska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Estimata John,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Estimata Panjo/Paĉjo,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Estimata Onklo Jerome,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Saluton John,
Olá Vítor,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Saluton John,
Oi Vítor,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Vítor,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mia kara,
Meu querido,
Minha querida,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mia kara,
Meu amado,
Minha amada,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Estimata John,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dankon pro via retpoŝto.
Obrigado por seu e-mail.
Används när du svarar på korrespondens
Estis bona denove aŭdi de vi.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Används när du svarar på korrespondens
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Mi skribas por informi vin, ke...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Används när du har viktiga nyheter
Ĉu vi havas planojn por...?
Você já fez planos para ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Lamento informá-lo que ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...sendas lian/ŝian amon.
...manda lembranças.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diru saluton al... por mi.
Diga olá para ... por mim.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Espero ter notícias suas em breve.
Används när du vill få ett svarsmejl
Reskribu baldaŭ.
Escreva novamente em breve.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Skribu reen kiam...
Escreva de volta quando...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Atentu.
Cuide-se.
Används när man skriver till familj och vänner
Mi amas vin.
Eu te amo.
Används när du skriver till din partner
Ĉion bonan,
Abraços,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Ĉion bonan,
Com carinho,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Com carinho,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Tudo de bom,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉiu mia amo,
Com todo meu amor,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Multe da amo,
Com muito amor,
Informellt, används när du skriver till din familj
Multa amo,
Com muito amor,
Informellt, används när du skriver till din familj