Nederländska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Estimata John,
Beste Jan
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Estimata Panjo/Paĉjo,
Beste mama / papa
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Estimata Onklo Jerome,
Beste oom Jeroen
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Saluton John,
Hallo Jan
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Saluton John,
Hoi Jan
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Jan
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mia kara,
Lieve ...
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mia kara,
Liefste ...
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Estimata John,
Lieve Jan
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dankon pro via retpoŝto.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Används när du svarar på korrespondens
Estis bona denove aŭdi de vi.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Används när du svarar på korrespondens
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Mi skribas por informi vin, ke...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Används när du har viktiga nyheter
Ĉu vi havas planojn por...?
Heb je al plannen voor ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Helaas moet ik je melden dat ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...sendas lian/ŝian amon.
... doet jou de groeten.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diru saluton al... por mi.
Doe ... de groeten namens mij.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Ik hoop snel van jou te horen.
Används när du vill få ett svarsmejl
Reskribu baldaŭ.
Schrijf me snel terug.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Skribu reen kiam...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Atentu.
Het ga je goed.
Används när man skriver till familj och vänner
Mi amas vin.
Ik hou van je.
Används när du skriver till din partner
Ĉion bonan,
Hartelijke groeten,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Ĉion bonan,
Met hartelijke groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉiu mia amo,
Liefs,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Multe da amo,
Liefs,
Informellt, används när du skriver till din familj
Multa amo,
Liefs,
Informellt, används när du skriver till din familj