Japanska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Estimata John,
太郎君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Estimata Panjo/Paĉjo,
お母さんへ/お父さんへ
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Estimata Onklo Jerome,
太郎おじさんへ
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Saluton John,
太郎君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Saluton John,
太郎君へ
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
太郎君、
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mia kara,
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mia kara,
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Estimata John,
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dankon pro via retpoŝto.
メールをくれてありがとう。
Används när du svarar på korrespondens
Estis bona denove aŭdi de vi.
メールをもらってうれしかったよ。
Används när du svarar på korrespondens
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Mi skribas por informi vin, ke...
喜んで・・・・を報告します。
Används när du har viktiga nyheter
Ĉu vi havas planojn por...?
・・・・に何か予定はありますか?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
・・・・を喜んで報告します。
Används för att meddela vänner goda nyheter
Mi ĝojis aŭdi, ke...
・・・・を聞いてうれしかったです。
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi bedaŭras informi vin, ke...
残念だけど・・・・を報告します。
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi bedaŭras aŭdi tion...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...sendas lian/ŝian amon.
・・・・がよろしく言っていたよ。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diru saluton al... por mi.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
お返事を楽しみに待っています。
Används när du vill få ett svarsmejl
Reskribu baldaŭ.
返信を待っています。
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Skribu reen kiam...
・・・・の時はまた連絡してください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
何かあったらまた連絡してください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Atentu.
元気でね
Används när man skriver till familj och vänner
Mi amas vin.
好きだよ
Används när du skriver till din partner
Ĉion bonan,
じゃあね
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Ĉion bonan,
じゃあね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
よろしく
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
元気でね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉiu mia amo,
体に気をつけてね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Multe da amo,
元気でね
Informellt, används när du skriver till din familj
Multa amo,
元気でね
Informellt, används när du skriver till din familj