Engelska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Estimata John,
Dear John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Estimata Panjo/Paĉjo,
Dear Mum / Dad,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Estimata Onklo Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Saluton John,
Hello John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Saluton John,
Hey John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mia kara,
My Dear,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mia kara,
My Dearest,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Estimata John,
Dearest John,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dankon pro via retpoŝto.
Thank you for your E-mail.
Används när du svarar på korrespondens
Estis bona denove aŭdi de vi.
It was good to hear from you again.
Används när du svarar på korrespondens
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
I am very sorry I haven't written for so long.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
It's such a long time since we had any contact.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Mi skribas por informi vin, ke...
I am writing to tell you that…
Används när du har viktiga nyheter
Ĉu vi havas planojn por...?
Have you made any plans for…?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
It was so kind of you to write / invite / send…
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
I am delighted to announce that…
Används för att meddela vänner goda nyheter
Mi ĝojis aŭdi, ke...
I was delighted to hear that…
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi bedaŭras informi vin, ke...
I am sorry to inform you that…
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi bedaŭras aŭdi tion...
I was so sorry to hear that…
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Please add me on...messenger. My username is…
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...sendas lian/ŝian amon.
…sends his/her love.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diru saluton al... por mi.
Say hello to…for me.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
I look forward to hearing from you soon.
Används när du vill få ett svarsmejl
Reskribu baldaŭ.
Write back soon.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Skribu reen kiam...
Do write back when…
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Send me news, when you know anything more.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Atentu.
Take care.
Används när man skriver till familj och vänner
Mi amas vin.
I love you.
Används när du skriver till din partner
Ĉion bonan,
Best wishes,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Ĉion bonan,
With best wishes,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Kindest regards,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
All the best,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉiu mia amo,
All my love,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Multe da amo,
Lots of love,
Informellt, används när du skriver till din familj
Multa amo,
Much love,
Informellt, används när du skriver till din familj