Danska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Estimata John,
Kære John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Estimata Panjo/Paĉjo,
Kære Mor / Far,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Estimata Onklo Jerome,
Kære Onkel Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Saluton John,
Hej John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Saluton John,
Hej John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mia kara,
Kære,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mia kara,
Kæreste,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Estimata John,
Kæreste John,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dankon pro via retpoŝto.
Tak for din E-mail.
Används när du svarar på korrespondens
Estis bona denove aŭdi de vi.
Det var godt at høre fra dig igen.
Används när du svarar på korrespondens
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Mi skribas por informi vin, ke...
Jeg skriver for at fortælle dig at...
Används när du har viktiga nyheter
Ĉu vi havas planojn por...?
har du lavet nogle planer den... ?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Jeg var henrykt over at høre at...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Jeg var så ked af at høre at...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...sendas lian/ŝian amon.
... siger hej.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diru saluton al... por mi.
Sig hej til... for mig.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Används när du vill få ett svarsmejl
Reskribu baldaŭ.
Skriv tilbage snart.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Skribu reen kiam...
Skriv tilbage når...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Atentu.
Have det godt.
Används när man skriver till familj och vänner
Mi amas vin.
Jeg elsker dig.
Används när du skriver till din partner
Ĉion bonan,
De bedste ønsker,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Ĉion bonan,
Med de bedste ønsker,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
De venligste hilsner,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Alt det bedste,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉiu mia amo,
Kærligst,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Multe da amo,
Masser af kærlighed,
Informellt, används när du skriver till din familj
Multa amo,
Kærlighed,
Informellt, används när du skriver till din familj