Ungerska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Dear John,
Kedves John!
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Dear Mum / Dad,
Kedves Anya / Apa!
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Dear Uncle Jerome,
Kedves Jerome bácsi!
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hello John,
Szia John!
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hey John,
Szia John!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
John!
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
My Dear,
Kedvesem / Drágám!
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
My Dearest,
Drágám / Édesem / Kedvesem!
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dearest John,
Drága John!
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Thank you for your E-mail.
Köszönöm az e-mailedet.
Används när du svarar på korrespondens
It was good to hear from you again.
Jó volt újra hallani felőled.
Används när du svarar på korrespondens
I am very sorry I haven't written for so long.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
It's such a long time since we had any contact.
Olyan régóta nem beszéltünk.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

I am writing to tell you that…
Azért írok, hogy elmondjam...
Används när du har viktiga nyheter
Have you made any plans for…?
Van már programod...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / csatoltad ...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felajánlottad / megírtad ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
It was so kind of you to write / invite / send…
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
I am delighted to announce that…
Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be, hogy ...
Används för att meddela vänner goda nyheter
I was delighted to hear that…
Örömmel hallottam, hogy ...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
I am sorry to inform you that…
Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
I was so sorry to hear that…
Sajnálattal hallottam, hogy...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új honlapomat a ...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Please add me on...messenger. My username is…
Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A felhasználónevem ...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki, hogy nagyon hiányzik /hiányoznak.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
…sends his/her love.
... üdvözletét küldi.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Say hello to…for me.
Add át üdvözletemet ....
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
I look forward to hearing from you soon.
Várom válaszodat.
Används när du vill få ett svarsmejl
Write back soon.
Írj vissza hamar.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Do write back when…
Írj, ha ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send me news, when you know anything more.
Írj, amint többet tudsz.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Take care.
Vigyázz magadra.
Används när man skriver till familj och vänner
I love you.
Szeretlek.
Används när du skriver till din partner
Best wishes,
Legjobbakat!
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
With best wishes,
Kívánom a legjobbakat!
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kindest regards,
Üdvözlettel,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All the best,
Legjobbakat!
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All my love,
Szeretettel,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Lots of love,
Szeretettel,
Informellt, används när du skriver till din familj
Much love,
Sok puszi, / Szeretettel,
Informellt, används när du skriver till din familj